Hem

Purity Shop

H Ä L S A & N Y T T A

Balans mellan tid och ekonomi !

Stressen i tillvaron ökar...

 

Dom ekonomiska klyftorna i samhället ökar och stressen tilltar i motsvarande grad. Alltfler uppmärksammar att ekonomin har sitt pris. När tid byts mot pengar börjar man kanske så småningom ifrågasätta. Det talas om tillväxt och inflation som mål men vad betyder detta egentligen för var och en? Krävs tillväxten för att ekonomin skall expandera? För vem och hur påverkar detta oss?

TA DET MED RO !

  • Måste jag arbeta hela tiden för uppehället ?

 

  • Finns alternativa sätt att leva ?

 

  • Kan jag både ha tid och en bra ekonomi ?

 

  • Kan jag vara mer flexibel ?

 

  • Hur upprätthåller man en bättre balans ?

Copyright @ All Rights Reserved