K

u

n

d

t

j

ä

n

s

t

 

0

8

7

1

4

9

9

8

5

     Kundtjänst: 08-7149985

 

 

 

 

 

Hälsan och miljön betyder mer och mer för allt fler och Purity Shop har som målsättning att tillhandahålla teknik och produkter, som på ett eller annat sätt bidrar till att förbättra hälsan och miljön för fler. Vi samverkar därför med olika företag och institutioner som tillhandahåller produkter och tjänster med den inriktningen.

Vattnet är ett av våra viktigaste livsmedel. Trots att vi anses ha så bra vatten här så ökar vattenproblemen ändå även här. Vattnet måste kloreras p.g.a. ett åldrande vattennät och olika läkemedelsrester som blodtrycksmedel, preventivmedel, antibiotika m.m. i vattnet kanske gör att vi exponeras utan vår vetskap. Att t.ex. var femte par i Sverige idag har svårigheter att få barn kanske har orsaker i att vi mer inriktat oss på att planera när vi ska skaffa barn?

 

             

Preventivmedel som används når oss alla genom vattnet och vattenverken har stora svårigheter att få bort olika läkemedelsrester ur vattnet och eftersom vattnet går runt i ett kretslopp så ökar koncentrationen ständigt om inget görs. Konceptet Elixir, som producerar absolut rent vatten fritt även från läkemedelsrester och annat som efterfrågas av allt fler oroliga är ett exempel på produkter som vi vill låta fler ta del av.

 

Företaget Xzero har nu en vattenreningsanläggning som testas vid Hammarby Sjöstadsverk i ett projekt med Tekniska Högskolan KTH och IVL Svenska Miljöinstitutet.

 

Luften vi andas är naturligtvis också viktigt att den håller god kvalitet. Utomhus kanske vi har begränsade förutsättningar att värja oss, men eftersom vi vistas alltmer inomhus så är det av större vikt att inomhusluften är bra. Vi samarbetar med företaget Matseco som tillhandahåller den joniserande luftrenaren AirCode som finns i olika varianter för olika lokaler och verksamhetsområden och som visat sig mycket effektfulla.

          

Nya pekplattan med lur har nu släppts i Sverige och ansluts via WiFi på kontoret, restaurangen, hotellet, på semestern och ringer gratis till över 40 länder! Ett måste med senaste tekniken...

           

            Klicka och beställ nu! 

             Telefonin blir en alltmernödvändig funktion i samhället. Orsaken till frakter och resor kan ses som att människor och saker hela tiden verkar vara på fel ställe. Att undvika en frakt eller resa blir en inbesparing för miljön. Video-konferenser kan ersätta en hel del resande, som innebär både tid- och miljöbesparing.

 

Därför ser vi det som naturligt att kunna erbjuda olika teletjänster och produkter.

Trots att vi försöker leva hälsosammare genom att kanske äta sundare och motionera mer så kanske vi har svårt att få i oss tillräckligt med vitaminer, mineraler och antioxidanter och därför förodrar vi företaget Kyäni, som tillhandahåller olika hälsoprodukter baserade på naturliga bär och s.k. superfrukter, d.v.s. som har höga antioxidant- eller ORAC-värden.

 

Det är kanske inte självklart enkelt för alla och envar att se till att man får i sig 1,5 kg frukt och grönt per dag för att få i sig tillräckligt. Då kan det vara ett bra alternativ att titta på vad Kyäni´s produkter i hälsotriangeln kan göra för dig.

 

 

 

Purity Shop Box 34063, 100 26 Stockholm © 2007 • Tel: 08-7149985 • Plusgiro 310049-2 • Bankgiro 234-3507

Purity Shop Box 34063, 100 26 Stockholm • Butiken med tekniken för hälsan och miljön • Plusgiro 310049-2 • Bankgiro 234-3507