Kundtjänst: +46 8 7149985

  

 

Purity, den miljöcertifierade vattenrenaren

 

Mellan 70-80% av befolkningen drabbas i förtid förr eller senare av olika sjukdoms-tillstånd som hjärt/kärlsjukdomar, olika typer av cancer, diabetes, senildemens etc.

 

Att söka förklaringar som att vi blivit bättre på att ställa diagnoser, att vi lever längre o.s.v. är inte hela sanningen. Det finns givetvis förklaringar till allt även om logiken många gånger är svårfunnen, men många av förklaringarna finns säkerligen i hur vi lever, vad vi äter och dricker och vad vi exponeras för mer eller mindre frivilligt.

 

Behöver man egentligen en vattenrenare?
Ja det kan man kanske undra, men när man sätter sig in i förhållandena så blir det lättare att förstå varför. Sverige har mer än 7000 mil ledningar i sitt vattennät och det är givetvis en orimlighet att ständigt byta ut dessa. Därför byggs avlagringarna på år efter år. C:a 0,5% av vattennätet byts ut eller moderniseras varje år, vilket innebär att det skulle ta c:a 200 år eller mer att byta ut nätet och då kan man knappast kalla det nytt.

 

Under årens lopp sker många utfällningar som skapar tjocka avlagringar i rören. Dessa avlagringar är även utsatta för de tryckförändringar som uppstår i rören. Det är inte ovanligt att det lossnar fragment, som följer med vattnet ut till konsumenterna.

 

Dessa partiklar kan givetvis vara smittobärande och skulle kunna förorsaka olika sjukdomar som t.ex. kolera och dysenteri om de inte oskadliggjordes. Därför tillsätter man bl.a. klor, som visserligen är ett hälsovådligt gift, som effektivt tar död på det mesta i vattnet.

 

Kloreringen ett problem
Tyvärr har kloret den egenskapen att det även bildar cancerogena klorföreningar - trihalometaner - som just är klor förenat med olika organiska ämnen. Kloroform och bromoform är exempel på några av dessa cancerogena trihalometaner.

 

Vattenrenaren Purity har den funktionen att den kokar bort de flyktiga ämnen, som finns i vattnet som klor, radon, bensen m.m. men även dessa trihalometaner reduceras praktiskt taget helt. Även eventuella förekomster av parasiter, bakterier, gardia m.m. dör genom den förlängda kokningsprocessen, som kännetecknar Purity´s patenterade funktion.

 

Både vattenkokare och vattenrenare
Purity är både vattenkokare och vattenrenare på samma gång och kokar upp vattnet, först livligt med 2,2 kW effekt och därefter med en lägre effekt på 450 W. På så vis kokas flyktiga ämnen, som klor, radon, bensen, svavelväte m.m bort på ett optimalt sätt och bakterier samt eventuella parasiter elimineras.

 

Vattnet smakar dessutom betydligt godare och får en rundare smak eftersom eventuella bismaker praktiskt taget försvinner. Purity är anpassad för att koka mängden vatten på ett optimalt sätt med avsevärt lägre energiåtgång och effektivitet och blir därför optimalt och kostnadseffektivt mot att t.ex. koka vattnet i en vanlig kastrull, där avsevärt mer vatten kokar bort och reningseffekten inte blir lika effektiv.

 

Klor en allvarlig hälsorisk?
Vattenverken gör förstås vad de kan för att rena vårt vatten från mycket som annars förmodligen skulle få katastrofala följder för oss men tyvärr ger tillsatsen av kloret så pass skadliga bieffekter enligt flera forskare som t.ex. Toxikologoska rådet och dess rön eller Dr Herbert Schwarts som menar att kloreringen av vattnet är en av de allvarligaste orsakerna till vår tids ökande problem med hjärt- och kärlsjukdomarna. Se även Institutet för miljömedicins Häsloriskbedömning av trihalometaner vid bassängbad.

Dessa är bara några exempel men det finns givetvis mer rapporter som talar sitt tydliga språk.

 

Purity tar bort emballaget
Genom tillsatsen av klor i vattenledningsvattnet kan man säga att man paketerar vattnet med klor dvs skyddar vattnet under transporten till oss konsumenter. Att ta av emballaget dvs kloret har tidigare varit svårt, men är nu lättare än någonsin förr med Purity LB110 så varför då utsätta sig för onödig exponering?

 

Även om våra doser av klorering är mindre än i många andra länder så blir sannolikheten med tiden stor att man drabbas på ett eller annat sätt i och med att man utsätts för en mindre risk många gånger då vattnet är ett av våra viktigaste livsmedel. Sammantaget blir risken därför stor.

 

Bättre än flaskvatten
Många som är mer medvetna om detta söker alternativ som flaskvatten istället, men eftersom flaskvatten många gånger visat sig vara av sämre kvalitet än kranvatten rekommenderar vi istället att använda en smart vattenrenare som Purity LB110. Man kan även ställa sig frågan varför man skall bära hem dyrt flaskvatten, som är av sämre kvalitet än att rena sitt kranvatten som man redan har hemma?

 

 

Purity Shop Box 34063, 100 26 Stockholm © 2007 • Tel: 08-7149985 • Plusgiro 310049-2 • Bankgiro 234-3507

 

Purity Shop Box 34063, 100 26 Stockholm © 2007 • Renare vatten • med Purity Bättre hälsa